Symetria i asymetria ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych

E-książki

Informacje

Główny celem pracy było określenie poziomu asymetrii w umiejętnościach technicznychi zdolnościach kondycyjnych piłkarzy nożnych oraz ustalenie wpływu treningów o zróżnicowanym udziale ćwiczeń doskonalących nogę wiodącą i niewiodącą na uzewnętrznianie się...

Cena: 36,96 39,27 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie