Oblicza bezpieczeństwa

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Należy wskazać na szczególne znaczenie ukazującej się publikacji. Zawiera ona bowiem analizę procesu rozwoju energetyki nuklearnej, a także jej bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Czytelnik dowiaduje się o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych regulujących...

Cena: 29,26
Dostępność: dostępny do tygodnia