Listy do redaktorów \"Wiadomości\", t. 4

E-książki

Informacje

Opracował i przypisami opatrzył Marcin Łukasz Lutomierski, konsultacja edytorska Beata DoroszSERIA: DOKUMENTACJA ŻYCIA LITERACKIEGO KRĘGU LONDYŃSKICH \"WIADOMOŚCI\" (1945-1981) pod red. Wacława LewandowskiegoSeria pt. Dokumentacja Życia Literackiego Kręgu Londyńskich \"Wiadomości\"...

Cena: 18,38 19,10 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie