Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku//

Historia

Informacje

zakład stolarski kraków

...obok pojęcia korony jako zasadniczego insygnium monarszego wytwarzać się zaczyna drugie, oderwane pojęcie korony jako ucieleśnienia państwa, tak że zakład stolarski kraków termin \"corona\" zaczyna być używany w znaczeniu \"regnum\". Rozwój tego pojęcia postępuje coraz silniej zarówno w zachodniej Europie,...

Cena: 21,06
Dostępność: dostępny do tygodnia