Dobra kultury w Sieci

Nauki humanistyczne

Informacje

Publikacja Dobra kultury w Sieci ukazuje możliwości wypracowywania wspólnych bibliotekom, archiwom i muzeom założeń metodologicznych, standardów metadanych oraz narzędzi słownikowych, służących dokumentacji dziedzictwa kulturowego i udostępnianiu informacji o nim. Przedstawione...

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny do tygodnia